Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες Νευρολόγου Μαρίας Σταμέλου


Aξιολογούνται και παρακολουθούνται ασθενείς με τα παρακάτω νευρολογικά σύνδρομα ή νόσους:

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Περαιτέρω παρεχόμενες νοσοκομειακές υπηρεσίες

Εκχύσεις Αλλαντικής τοξίνης (Μπότοξ)

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της συγκεκριμένης τοξίνης (http://www.hygeia.gr/Services/departments/department/731/kinitikon-diataraxon.html) είναι:

Αλλαντική τοξίνη

Πώς χορηγείται και πόσο διαρκεί:


Αλλαντική τοξίνη

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται;

Χρησιμοποιείται ευρέως σε κινητικές διαταραχές και άλλες καταστάσεις όπως: